دیپلم گردشگری

برای گرفتن دیپلم گردشگری باید مهارت های زیر رو بگذرونید:

مجموعه هشتم

راهنمای عمومی گردشگری

راهنمای محلی

راهنمای موزه

راهنمای طبیعت گردی و اکوتوریسم

مجموعه نهم

راهنمای عمومی گردشگری

راهنمای محلی

راهنمای موزه

راهنمای گردشگری فرهنگی

راهنمای طبیعت گردی و اکوتوریسم

راهنمای گردشگری سلامت

به این دلیل که شرایط متقاضیان دیپلم خیلی با هم متفاوته و نمیشه اینجا به صورت کامل توضیح داد ، برای مشاوره  باید با آموزشگاه تماس بگیرید.

مشاورین ما شما رو به بهترین شکل راهنمایی خواهند کرد.

33832070-33819041
فهرست