دیپلم طراحی معماری داخلی

برای دریافت دیپلم طراحی معماری داخلی باید مهارت های زیر رو بگذرونید:

مجموعه هشتم

نقشه کشی ساختمان

نقشه کشی معماری

معماری داخلی

مجموعه نهم

نقشه کشی ساختمان

نقشه کشی معماری

معماری داخلی

کابر رایانه

به این دلیل که شرایط متقاضیان دیپلم خیلی با هم متفاوته و نمیشه اینجا به صورت کامل توضیح داد ، برای مشاوره  باید با آموزشگاه تماس بگیرید.

مشاورین ما شما رو به بهترین شکل راهنمایی خواهند کرد.

33832070-33819041
فهرست